Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 1.1.2014
Rekisterin pitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja
Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n käyttäjärekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalveluiden ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

  • *Tilaajan nimi
  • *Sähköpostiosoite
  • *Verkko-osoite

*=pakollinen tieto

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilauksen yhteydessä annettavat tiedot sekä myöhemmin sivuston hallinnassa täydennettävät tiedot. Tiedot perustuvat käyttäjän omaan ilmoitukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
PL 338, 00531 Helsinki
(09) 701 041
Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Verkkopalveluiden ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen hoitoon liittyvä yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät tietosuojaselosteessa mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden omat ilmoitukset.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on 24/7 vartiointi ja kulunvalvonta.