Käyttöehdot

Käyttäjä joka rekisteröi tällä sivuston käyttöönsä Kehittämö Networkissä tai muussa Digitoimisto Kehittämön ylläpitämässä palvelussa sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

  • Käyttäjä itse on vastuussa bloginsa tai kotisivunsa sisällöstä, sekä siihen liittyvistä kommenteista. Käyttäjällä on velvollisuus poistaa epäasiallinen sisältö oman sivustonsa osalta heti ja ilmoittaa ylläpitäjille havaitsemastaan häiritsevästä toiminnasta.
  • Käyttäjällä on mahdollisuus valita sivuston hallinnassa millä sivustoilla sisältöä mahdollisesti julkaistaan.
  • Ylläpito ei vastaa käyttäjien sivuilla esitetyistä sisällöistä eikä tarkista niitä ennakolta. Sivuilla ei saa esittää sopimatonta, hyvien tapojen tai lakien vastaista sisältöä, kuten ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa materiaalia tai mainontaa.
  • Ylläpidolla on harkintansa mukaan oikeus poistaa sisältöä tai kommentteja ja tarvittaessa sulkea kokonainen sivusto ilman, että siitä kerrotaan ennakkoon sivuston pitäjälle. Tällaisissa tapauksissa myöskään maksullisten palvelujen rahapalautuksille ei synny perustetta.
  • Sivuston voi perustaa kuka tahansa, mutta palvelun tilaajan on ilmoitettava oikea nimensä ja toimiva sähköpostiosoite sivuston tilauksen yhteydessä. Sivustolla kerätään myös muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja kuten kirjoittajan paikkakunta, joita voidaan käyttää sisältöjen ryhmittelyssä. Kerättävistä tiedoista kerrotaan tarkemmin rekisteriselosteessa.

Maksulliset sivustot

Kaikkiin palveluihin on maksuton 14 päivän koekäyttöaika. Kun käyttäjä maksaa tilauksen syntyy sopimus, jolla käyttäjä lunastaa maksamansa summaan sidotun määrän käyttöoikeutta palveluun (1kk tai 1 vuosi).

Kun maksuaika loppuu on tilaus mahdollista uusia. Jos uusintamaksua ei saada, sivusto suljetaan ja sillä olevat tiedot poistetaan 30 päivän päästä maksuajan umpeuduttua.

Ylläpidolla ei ole velvollisuutta säilyttää maksamattoman sivuston tietoja 30 päivää pidempää.

Jos käyttäjä haluaa lopettaa palvelun käytön, tulee se tehdä maksukauden päättyessä. Rahapalautuksia ei tehdä.

Evästeet

Käytämme kaikilla sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 1.1.2014
Rekisterin pitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja
Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n käyttäjärekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalveluiden ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

  • *Tilaajan nimi
  • *Sähköpostiosoite
  • *Verkko-osoite

*=pakollinen tieto

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilauksen yhteydessä annettavat tiedot sekä myöhemmin sivuston hallinnassa täydennettävät tiedot. Tiedot perustuvat käyttäjän omaan ilmoitukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Digitoimisto Kehittämö Oy
PL 338, 00531 Helsinki
(09) 701 041
Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Mika Minkkinen
mika.minkkinen@kehittamo.fi
044 0606 008

Rekisterin nimi

Digitoimisto Kehittämö Oy:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Verkkopalveluiden ylläpitoon sekä asiakassuhteeseen hoitoon liittyvä yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät tietosuojaselosteessa mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden omat ilmoitukset.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on 24/7 vartiointi ja kulunvalvonta.